Spreekuur

Tussen 8:00 en 10:00 kunt u een afspraak maken voor het spreekuur op nummer 0597-412261.

De assistente zal in het algemeen vragen waarvoor u een afspraak maakt. Dit i.v.m. de tijdsplanning. Als u denkt extra tijd nodig te hebben gelieve dit aan te geven.

Afspraken afzeggen: 24 uur van te voren. Zie no show beleid hieronder.

Spreekuur volgens afspraak:

Visites

Voor het aanvragen van visites indien mogelijk voor 9:00 bellen? In het algemeen worden de huisbezoeken aan het einde van de ochtend en aan het begin van de middag afgelegd.

 

Telefonisch Spreekuur

Neemt u telefonisch contact op met de assistente, indien nodig wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld

 

No-Show beleid

Met ingang van 1 maart 2018 hebben wij een ‘no-show’ tarief ingevoerd. Dit is op advies van de LHV(= Landelijke Huisartsen Vereniging). Waarom een ‘no-show’ tarief voor patiënten die niet komen opdagen

voor hun afspraak? Het aantal patiënten dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren sterk toegenomen. Het aantal patiënten dat een afspraak op het spreekuur van de huisarts wil maken neemt ook nog

steeds toe. Het is daarom voor een huisartsenpraktijk erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt. Op tijd de afspraak afzeggen als u niet kunt komen betekent dat er op dat moment iemand anders

geholpen kan worden. Hierdoor kan ook de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk gehouden worden. Wat moet u doen als u niet op een afspraak kunt komen? Meldt dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren

(maandag t/m vrijdag) bij de assistente. De afspraak wordt afgemeld en u kunt veelal direct een nieuwe afspraak maken. Er wordt dan natuurlijk ook géén ‘no-show’ tarief berekend. Hoeveel bedraagt het ‘no-

show’ tarief? We zullen een tarief van €9,- bij een enkel consult en €18,- bij een dubbel consult in rekening brengen. Dit is ook het tarief wat de huisarts van de zorgverzekeraar ontvangt als u wél op het spreekuur

verschijnt. Bij een afspraak voor de praktijkondersteuner (somatiek/GGZ) wordt een tarief van €18,- in rekening gebracht. Bij hen worden tenslotte lange consulten of gesprekken voor u gereserveerd. U wordt

verzocht dit af te rekenen aan de balie bij een eerstvolgend bezoek aan de huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.